Klimagasser

Oppdag alt fra Klimagasser, Sporsmal,teknologi til historie og mer, på vår Q&A nettside Viktige Spørsmål. Klimagasser er gasser som påvirker klimaet ved å virke inn på Jordens og atmosfærens.Oppdag spørsmål og få tak i nyttige svar fra vårt engasjerte brukerbase. Driv med problemløsning og øk din forståelse i norsk. Utforsk nå!

Klimagasser er gasser som påvirker klimaet ved å virke inn på Jordens og atmosfærens strålingsbalanse. Klimagasser kan være naturlige eller menneskeskapte. De mest kjente klimagassene er karbondioksid (CO2), metan (CH4), lattergass (N2O) og F-gasser.

Karbondioksid er den viktigste klimagassen og står for omtrent 75% av den totale drivhuseffekten. Metan er en annen viktig klimagass som står for omtrent 16% av den totale drivhuseffekten. Lattergass er en annen kraftig klimagass som står for omtrent 6% av den totale drivhuseffekten. F-gasser er en gruppe gasser som inkluderer hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6). Disse gassene brukes i stor grad i industrielle prosesser og i kjøleskap og airconditionanlegg.

Klimagassene bidrar til global oppvarming ved å fange opp varme som ellers ville ha forsvunnet ut i verdensrommet. Dette fører til at temperaturen på jorden øker, noe som igjen kan føre til endringer i klimaet.

Jeg kan hjelpe deg med å finne nettsteder som diskuterer Klimagasser hvis du ønsker det.