Hva Er Fotosyntese

Finn ut alt fra Hva Er Fotosyntese, Sporsmal,vitenskap til underholdning og mer, på vår Spørsmål og Svar-fellesskap nettside Viktige Spørsmål. Fotosyntese er en prosess som produserer glukose fra karbondioksid og vann ved å bruke energien fra.Del spørsmål og få informative svar fra vårt ekspert brukerbase. Driv med problemløsning og forbedre din kunnskap i norsk. Ta en titt!

Fotosyntese er en prosess som produserer glukose fra karbondioksid og vann ved å bruke energien fra sollyset. Fotosyntetiske pigmenter som klorofyll, karotenoider og phycobilins fanger solens energi. Hos planter og alger konsentreres disse pigmentene til kloroplast. Oksygen frigjøres som et biprodukt av fotosyntesen.

Fotosyntesen kan deles inn i to hovedreaksjoner: lysreaksjonen og mørkereaksjonen. Lysreaksjonen skjer i tylakoidene i kloroplastene og bruker energien fra sollyset til å produsere ATP og NADPH. Mørkereaksjonen skjer i stromaet i kloroplastene og bruker ATP og NADPH til å produsere glukose.

Håper dette hjelper deg med å forstå hva fotosyntese er. Her er noen nettsteder som diskuterer fotosyntese:
- [Store norske leksikon](https://snl.no/fotosyntese)
- [Nyheter 2023](https://nor.weblogographic.com/difference-between-photosynthesis)
- [Utdanning 2023](https://no1.wvpt4learning.org/fotosintesis-1200)
- [illvid.dk](https://illvid.dk/naturen/planter/hvad-er-fotosyntese)
- [Norsk Landbrukssamvirke](https://www.landbruk.no/biookonomi/hva-er-egentlig-fotosyntesen/)