Hva Er Klimaendringer

Finn ut alt fra Hva Er Klimaendringer, Sporsmal,matlaging til helse og mer, på vår Spørsmål og Svar nettside Viktige Spørsmål. Klimaendringer er når gjennomsnittsværet endrer seg over tid. FN mener menneskers forurensing og.Utforsk spørsmål og få tak i informative svar fra vårt ekspert brukerbase. Nyt problemløsning og forbedre din kunnskap i norsk. Start søket!

Klimaendringer er når gjennomsnittsværet endrer seg over tid. FN mener menneskers forurensing og bruk av naturressurser skaper de klimaendringene vi ser i dag. Klimaet på jorden har alltid endret seg .

Klimaendringene merkes allerede i Norge. Vi opplever mer nedbør og kortere snøsesong, isbreer som krymper, flere flommer og skred og at havet stiger.

Her er en liste over nettstedsadresser som diskuterer Hva Er Klimaendringer:
- [Miljøagentene](https://miljoagentene.no/klimaendringer-i-verden/hva-er-klimaendringer-article2171-470.html)
- [Norsk Polarinstitutt](https://www.npolar.no/tema/globale-klimaendringer/)
- [Regjeringen.no](https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/innsiktsartikler-klima/klimatilpasning/id2344803/)
- [Store norske leksikon](https://snl.no/klimaendringer)
- [FN](https://www.fn.no/tema/klima-og-miljoe/klimaendringer)

Lykke til med bloggartikkelen din!🙂