Hva Er en Velferdsstat

Lær alt fra Hva Er En Velferdsstat, Sporsmal,vitenskap til helse og mer, på vår Spørsmål og Svar-fellesskap nettside Viktige Spørsmål. En velferdsstat er en stat som i betydelig grad garanterer samfunnets medlemmer hjelp hvis de skulle.Still spørsmål og få tak i informative svar fra vårt ekspert fellesskap. Driv med problemløsning og utvid din kunnskap i norsk. Start søket!

En velferdsstat er en stat som i betydelig grad garanterer samfunnets medlemmer hjelp hvis de skulle komme ut for helsesvikt, sosial nød eller tap av inntekt, for eksempel ved arbeidsledighet eller alderdom, og som sikrer den enkelte rett til utdannelse. Begrepet velferdsstat kan brukes når man skal beskrive en stat som har etablert statlige ordninger og institusjoner for å rette ut forskjellene mellom mennesker i et samfunn. Hvor omfattende velferdsstaten er, varierer fra land til land men de fleste industrialiserte land kan sies å være velferdsstater.

Her er en artikkel på norsk som diskuterer hva en velferdsstat er:

- [Daria.no](https://www.daria.no/skole/?tekst=13578)

Jeg håper dette hjelper!